Переоцінка основних засобів

Переоцінка основних засобів

Своєчасна переоцінка основних фондів підприємства є вкрай важливою процедурою. Завдяки переоцінці можна встановити дійсну вартість основних активів компанії щодо стану ринку на поточний момент.

Як правило, переоцінка проводиться на початку року та її результати дійсні аж до повторної переоцінки.

Дуже важливо розуміти всі основні аспекти неправильного уявлення про поточний стан активів компанії. Переоцінка, що виконується фахівцями, здатна оптимізувати багато бухгалтерські процедури і суттєво зменшити кількість витрат на виробництві.

Процедура переоцінки проводиться за трьома пунктами:

  • Обчислюється вартість основних активів компанії шляхом порівняння їх з аналогічними елементами та їх заявленою вартістю. У даному розрахунку за дійсну приймається вартість на 1 січня наступного за звітним року.
  • Здійснюється переоцінка всіх матеріальних активів у валюті компанії. Для встановлення загальної вартості, до розрахунку прийнято брати курс центрального банку на кінець звітного року, а саме на 31 грудня.
  • Проводиться індексація всіх фондів компанії з проведенням певних обчислень за первісною ціною і загальної амортизації активів. Дана процедура так само, як і перший крок переоцінки, береться на 1 січня наступного звітного року.

Перелік документів необхідних для проведення оцінки:

  • Відомість основних засобів на початок року.
  • Паспорти БТІ на будівлі.
  • Проектно-кошторисна документація на будинки (у разі відсутності паспортів БТІ).
  • Виписка з паспортів БТІ (якщо оцінюється частину будівлі)