Оцінка майнового комплексу

Оцінка майна в усьому світі розглядається як один з механізмів ефективного управління власністю. У кожного, хто має намір реалізувати свої права власника, виникає ряд питань, найважливіший з яких – питання про вартість майна.

В наслідок цього, оцінка майна або майнового комплексу є найбільш повним видом оцінки, що включає в себе оцінку нерухомості, машин і устаткування, транспортних засобів, фінансових вкладень, нематеріальних активів та інше.

Оцінка вартості майнового комплексу має велике значення для:

  • потенційного покупця і продавця (фізичних і юридичних осіб) при визначенні обґрунтованої ціни об’єктів договору – купівлі-продажу, міни, іншого відчуження;
  • кредиторів, при ухваленні рішення про надання кредиту;
  • орендодавців, при встановленні орендної плати з урахуванням ринкової вартості об’єктів оренди;
  • власників земельних ділянок (наприклад, при прокладанні дороги по земельній ділянці, що знаходиться в приватній власності, може знадобитися оцінка приватної власності, щоб оскаржити пропозицію влади про «справедливої компенсації»);
  • держави і суспільства в цілому, при проведенні приватизації і для розвитку ринків відповідних об’єктів вартості.

Крім того, оцінка майнових комплексів може здійснюватися з метою коректного відображення у звітності; при проведенні конкурсів, аукціонів, торгів; при передачі об’єктів у довірче управління та лізинг; викуп, конфіскації, вилучення; ліквідації, злиття, поглинання; вирішенні майнових суперечок; передачу прав власності; переуступку боргових зобов’язань; внесення майна в статутний капітал; інвестиційному проектуванні; комерційної концесії; відшкодування шкоди зберіганні, складанні шлюбних контрактів та ін.