Оцінка вартості обладнання

Оцінка вартості обладнання

Оцінка обладнання включає в себе оцінку вартості практично всього спектру об’єктів рухомого майна – верстатів, приладів, технологічних комплексів, потокових ліній, силових агрегатів, оргтехніки, меблів, побутових предметів і інших об’єктів, що відносяться до рухомого майна.

Обладнання як об’єкт оцінки являють собою об’єкти рухомого майна. Їх треба відрізняти від об’єктів нерухомого майна.

Оцінка обладнання проводиться в наступних випадках:

 • продаж машин та обладнання, які стали непотрібними, недостатньо завантаженими, фізично або морально застарілими;
 • ліквідація та утилізація машин і устаткування з-за неможливості або недоцільності їх подальшої експлуатації внаслідок фізичного, морального зносу, стихійних лих і т.д.;
 • оформлення застави під якусь частину рухомого майна для господарських операцій і кредиту;
 • страхування майна підприємства;
 • передача машин і устаткування в оренду або лізинг;
 • визначення бази оподаткування у складі основних засобів для обчислення податку на майно;
 • реалізація будь-якого інвестиційного проекту;
 • внесок до статутного капіталу;
 • підтвердження митної вартості
 • банкрутство підприємства і змушена розпродаж його майна для покриття боргів кредиторам;
 • розділ майна (розпаду партнерства або розділу корпорації);
 • постановка на облік безоплатно отриманого майна
 • постановка на облік запасних частин від списаного майна;
 • переоцінка і т.д.;
 • підтвердження митної вартості, при ввезенні обладнання іноземним інвестором для цілей внеску до статутного капіталу юридичної особи.

Для оцінки машин і обладнання надаються наступні документи:

 • Копії договорів на придбання (постачання) обладнання;
 • Найменування кожної одиниці;
 • Марка (модель, серія);
 • Країна-виробник;
 • Фірма-виробник;
 • Рік випуску;
 • Призначення;
 • Основні технічні характеристики (продуктивність, вантажопідйомність, потужність, маса, розміри, пробіг та ін згідно технічної документації);
 • Інтенсивність експлуатації;
 • Стан і дані про ремонти;
 • Інвентарний номер, повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки (якщо власник об’єкту – юридична особа).

 При оцінці офісної та комп’ютерної техніки:

 • найменування;
 • марка (модель);
 • конфігурація (марки складових частин).

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку та переліком оцінюваного майна.