Законодавство

Законодавство:

посилання на актуальні Закони України.

–  Закон України «Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi» 2658-III від 11.07.2001.

–  Постанова Про затвердження Методики оцінки майна N 1891 від 10 грудня 2003 р.

–  Постанова Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» N 1440 від 10 вересня 2003 р. 

–  Постанова Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» N 1442 від від 28 жовтня 2004 р. 

–  Постанова Про затвердження Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» N 1655 від 29 листопада 2006 р.

–  Постанова Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» N 1185 від 03 жовтня 2007 р.

–  Наказ Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів N 142/5/2092 від 24.11.2003 р.

–   Постанова «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» № 629 від 10 серпня 1995 р.

Та інші нормативно правові акти Ураїни.