Оперативний лізинг

lizing-200-200Оперативним (експлуатаційних, операційним) лізингом називається один з видів оренди, якому характерна передача майна лізинговою компанією на тимчасове користування лізингоодержувачу.

Відзначимо, що в якості майна, правом власності на яке володіє лізингодавець, може виступати будь-яке обладнання, транспортні та спеціальні засоби, які передаються на певний термін і на певних умовах одержувачу лізингу. Після закінчення терміну дії документа (лізингового договору), а також за умови повноцінної сплати зазначеної в договорі суми, предмет лізингу переходить у володіння власника. Протягом усього терміну експлуатації лізингового об’єкта, він повноправно і неодноразово може передаватися в орендне користування.

Операційний лізинг- це вигідний фінансовий інструмент в певних умовах. Популярність оперативного лізингу обумовлена ​​тим, що при цьому різновиді оренди майна експлуатаційний термін фактично є коротше амортизаційного терміну майна.

Оперативний лізинг вигідний лізингоодержувачу, оскільки він володіє правом повернути лізингодавцю майно достроково, при цьому не буде необхідності викуповувати техніку або обладнання за залишковою вартістю, як це відбувається при оформленні фінансового лізингу. З цього виходить, що одержувач майна може оформити новий договір і отримати нову техніку або обладнання, причому викуповувати у власність стару техніку не буде потрібно.

Операційний лізинг сприятливо впливає на позитивну динаміку продуктивності бізнесу в силу регулярного оновлення фондів. Крім усього, лізингоодержувачу представляється можливою оренда техніки під певні підрядні роботи, причому на досить короткий час. У наш час оперативний лізинг може надати в оренду всі види техніки, спеціальних засобів, а також обладнання.

Як правило, термін оперативного лізингу коротший, ніж нормативний термін служби майна та лізингові платежі не покривають повної вартості майна. При оперативному лізингу майно знаходиться на балансі лізингодавця.