Лізинг

Багаторічний досвід роботи спеціалістів ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» в лізинговій галузі дозволяє знаходити ефективні лізингові рішення та втілювати їх у життя, сприяючи стратегічному розвитку бізнесу наших клієнтів.

Лізинг з нами це:

 • високий рівень обслуговування та індивідуальний підхід
 • гнучкість у відносинах на весь термін лізингових операцій
 • формування довгострокових та взаємовигідних партнерських відносин

Співпрацюючи зі своїми партнерами – виробниками та постачальниками предметів лізингу,  ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» завжди знаходить оптимальні рішення для своїх клієнтів. Реалізація потреб кожного клієнта компанії допомогає удосконалювати культуру на ринку лізингових послуг.

В даний час ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» продовжує успішно розвиватися. Вводяться нові  і розширюється пакет сервісних послуг, а високопрофесійний колектив компанії забезпечує клієнтам якісне обслуговування по всьому спектру лізингових послуг.

На сьогодні деякі підприємства України через брак обігових коштів і складності процесу кредитування не в змозі забезпечити належний рівень технологічного оновлення виробничого процесу. Для вирішення цієї проблеми використовуються лізингові операції, які значно сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємства, збільшують його доходи. Використання лізингу в сучасних економічних умовах – це об’єктивна необхідність.

Лізинг це – особлива комплексна форма підприємницької діяльності, що дозволяє одній стороні – лізингоодержувачу – ефективно оновлювати основні фонди, а інший – лізингодавцю – розширити межі діяльності на взаємовигідних умовах.

Суб’єктами лізингу є:

лізингодавець – юридична особа, що надає лізингоодержувачу право володіння та користування предметом лізингу

лізингоодержувач – особа (як юридична, так і фізична), яка отримує від лізингодавця право володіння та користування предметом лізингу

продавець (постачальник) – юридична або фізична особа, у якої лізингодавець купує річ, яку в майбутньому передасть лізингоодержувачу в якості предмета лізингу

інші юридичні та фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.

Договір лізингу укладають в письмовому вигляді. Його істотними умовами є:

 • предмет лізингу (необхідно вказати об’єкти основних засобів, які передаються в лізинг)
 • термін, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу
 • розмір лізингових платежів
 • інші умови, у відносинах яких за заявою хоча б однієї із сторін може бути досягнута згода

Слід підкреслити, що для уникнення проблем при здійсненні операцій в межах договору лізингу, а також при використанні предметів лізингу, у договорі доцільно передбачити:

 • порядок прийому-передачі предмета лізингу
 • права та обов’язки сторін
 • порядок страхування предмета лізингу
 • порядок проведення технічного обслуговування і ремонту предмета лізингу
 • відповідальність сторін
 • порядок розірвання та відмови від договору

У наш час досить поширеним є зворотний лізинг – це такий вид лізингу, коли продавцем і лізингоодержувачем виступає одна особа. Тобто, підприємець-власник майна продає його лізинговій компанії з тим, щоб одночасно отримати це майно в лізинг. Лізингова компанія фінансує колишнього володаря майна, отримуючи в якості забезпечення права власності.

Після закінчення терміну дії договору зворотного лізингу підприємець має право викупити обладнання і тим самим повернути собі право власності. Як правило, зворотний лізинг зручний, насамперед, для тих господарюючих суб’єктів, яким для ведення бізнесу терміново необхідні значні обсяги оборотних коштів.

Для того, щоб скористатися послугою лізингу потрібно:

 • Обрати у офіційних дилерів та постачальників об’єкт, що Вас цікавить, або звернутися до нас з побажанням щодо необхідних Вам активів. Ми допоможемо Вам підібрати рішення, яке найкраще відповідає потребам вашого бізнесу
 • Подати заявку (пакет документів та анкету)
 • Пройти процедуру розгляду кредитним комітетом
 • Заключити договір з лізинговою компанією та сплатити авансовий платіж
 • Отримати майно в користування

Основні положення.

Нормативні акти.